AÇIK ARTTIRMA İLE 5 ADET ARSA SATILACAK

Düzce Belediyesi mülkiyeti kuruma ait olan 5 adet arsayı Açık Teklif Usulü Arttırma ile satışa çıkardı. 20 Temmuz’da düzenlenecek ihaleye katılmak isteyenler için şartlar ihale ilanında duyuruldu.

AÇIK ARTTIRMA İLE 5 ADET ARSA SATILACAK
15.07.2023 - 11:03
Haber Merkezi
239
Düzce Belediyesi Nalbantoğlu, Beyciler ve Beslanbey’de mülkiyeti kuruma
ait olan 5 adet arsayı satışa çıkarıyor. Açık arttırma usulü yapılacak
satış 20 Temmuz’da Düzce Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenecek.
Arsa bedelleri ve ihaleye katılmak isteyenler için de şartlar ilanda
ayrıntılı bir şekilde yer aldı.
Buna göre satılacak arsaların listesi ve şartlar şöyle;
MAHALLE ADA     PARSEL  M2      CİNSİ   MUHAMMEN BEDEL  GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI  İHALE SAATİ
NALBANTOĞLU     2414    9       1306.57
ARSA    ₺4,246,352.50   ₺127,390.58     16:00
BEYCİLER        726     17      1277.03
ARSA    ₺3,575,684.00   ₺107,270,52     16:15
BEYCİLER        727     16      1344.05
ARSA    ₺4,412,516.15   ₺132,375.48     16:30
BEYCİLER        728     11      780.18 
ARSA    ₺2,535,585.00   ₺76,067.55       16:45
BESLANBEY       1591    23      2751.16
ARSA    ₺18,799,584.16   ₺563,987.52   17:00

* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)
* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)
* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter
tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,
Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.
* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına
başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter
onaylı imza beyannamesi vermesi.
* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen
değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.
* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden
yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair
borcu yoktur yazısı.
*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen
belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar
Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.
  * İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali
Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL (BeşyüzTürklirasi) makbuz alındısı
karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye
ilişkin şartnameyi emlak istimlâk müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde
bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.
 
 

Editör: B. Zengin

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Rota (www.duzcerota.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar

Mobil Uygulamalarımız

Android Uygulamamız