Tarımsal Atıkların Fındık Bahçelerinde Malç Olarak Kullanımı Araştırılıyor

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdür Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan danışmanlığında, Bitki Koruma Anabilim Dalı’nda yürütülen bir doktora çalışması kapsamında, bazı tarımsal atıkların yabancı ot mücadelesinde kullanımı ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılıyor.

Tarımsal Atıkların Fındık Bahçelerinde Malç Olarak Kullanımı Araştırılıyor
19.08.2022 - 11:48
Haber Merkezi
481

Diğer tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi, fındık bahçelerinde de yabancı otlar, verim ve kaliteyi düşürerek doğrudan zararlı olduğu gibi, hasadı güçleştirerek çeşitli zorluklara da neden oluyor. Karadeniz Bölgesi’nin iklimsel uygunluğu nedeniyle, fındık bahçelerinde yaygın ve yoğun olarak çok farklı türde yabancı otlar görülüyor. Üretimde sorun olan yabancı otları baskı altına almak amacıyla, bölge üreticileri tarafından bazı faktörlere bağlı olarak total etkili herbisitler ile kimyasal mücadele, motorlu tırpan ve motorlu çapa makinesi ile mekanik mücadele tercih ediliyor. Malçlama, diğer mücadele yöntemlerine alternatif olabilen önemli bir fiziksel yöntem olarak göze çarpıyor. Bu uygulamanın, başarılı bir yabancı ot kontrol yöntemi olduğu gibi, özellikle topraktaki su kaybını azaltması ile bitkisel üretimde önemli bir bileşen olduğu ifade ediliyor.

Yürütülen çalışma kapsamında, Düzce Merkez ve Akçakoca ilçelerinde son iki yıldır yörenin önemli tarımsal atıkları olan fındık zürufu, mısır sapı ve mantar kompostu materyallerinin fındık bahçelerindeki yabancı otlara etkisi, yabancı otların yoğun olduğu ilkbahar ve hasadın yoğun olarak gerçekleştiği yaz sezonunda gözlemlendi. Çalışmada ayrıca materyallerin içeriği ve toprağa olan etkileri de değerlendiriliyor. Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan, materyallerin etkisi ile ilgili şimdiye kadar yapılan gözlemler sonucunda fındık zürufunun ve mısır sapının yabancı otlara etkili, pratik ve ekonomik uygulamalar olduğunu belirterek, çalışma sonuçları değerlendirildiğinde fındık üreticilerine yönelik gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını sözlerine ekledi.

Tarımsal atıkların değerlendirilmesi konusundaki bu tür araştırmaların bölgesel ve ülkesel ölçekte artırılmasını ümit ettiğini söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, tarımsal üretim alanlarında malçlama, kompost gübre ve biyopestisitler ile ilgili bazı çalışmalara ihtiyaç olduğunu, başarılı çalışma sonuçlarının üreticilere mutlaka duyurularak uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.


Editör: B. Zengin