Kayıt dışı istihdam konuşuldu!

SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ve DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzce'de kayıt dışı istihdam ve teşvik konularını konuşmak amacıyla bir araya geldi.

Kayıt dışı istihdam konuşuldu!
10.11.2021 - 17:52
Haber Merkezi
400

   Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Necmi Köroğlu, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkçı’yı makamında ziyaret etti. Esnafların sorunlarının ele alındığı toplantıda DESOB Başkan Vekili Bülent Keser de hazır bulundu.

   Düzce’de kayıt dışı istihdam ve teşvik konularında çalışmalar yaptıklarını belirten SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, bu konuda iş sektöründe faaliyet gösteren kurumlarla iş birliği yaptıklarını ifade etti. 

   Türkiye genelinde kayıt dışı istihdamla ilgili tespit ve önleyici tedbirler aldıklarını belirten Köroğlu bu konuda şu görüşlere yer verdi: "Kayıt dışı istihdamın ekonomik ve sosyal açıdan birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır. Ayrıca kısa ve uzun vadede her bakımdan ülke ekonomisine ve kişilere oldukça büyük zararları bulunmaktadır. Sigortasız çalışan kişiler, çalışanlara sağlanan birçok yasal haktan yararlanamazlar. Bu kişiler herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiklerinde malullük aylığından yararlanamazlar. Geride kalan aile bireyleri ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilirler. İş kazası geçirmeleri ve meslek hastalığına yakalanmaları halinde ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinden (rapor ücreti) veya sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanamazlar. İşsiz kalmaları halinde işsizlik sigortasından faydalanamazlar. İşten ayrılmaları halinde ihbar ve kıdem tazminatından yoksun kalırlar. Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar.Kısaca, kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmakta, sadece çalışanlar değil işverenler açısından da istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır".

   DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı da Birlik olarak kayıt dışı istihdamla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti ve "Kayıt dışı istihdam gelir dağılımında adaletsizliklere ve toplumun ahlaki dejenerasyonuna sebep olmaktadır. Sosyal güvenlik reformuyla kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda da kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

   Reformla birlikte kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı çalışmalarla yeterli olunamayacağı; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak bu sorunun ortadan kaldırılması gerekmektedir" dedi.

   DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, yeni yasal düzenlemelerle işçi istihdam eden firmalara yönelik çeşitli tedbirlerin de yürürlükte olduğunu vurguladı.


Editör: B. Zengin