• 26.01.2015 10:56

 

Düzce'mizde kış aylarında görülen hava kirliliğinin başlıca nedeninin, ısınma amacıyla tüketilen yakıtlardan kaynaklandığı, özellikle kükürt-dioksitin yaklaşık olarak %90'ının bu kaynaktan, diğer %10'unun ise endüstri ve trafikten kaynaklandığı yetkililerce söylenmektedir.


Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin temel sebebi, düşük vasıflı kömürlerin, iyileştirme işlemlerine tabi tutulmadan kullanılmasıdır.

 

Düzce’mizde görülen hava kirliliğinin de yardım amacıyla dağıtılan düşük vasıflı yardım kömürleri olduğu aşikardır. Yani belediyemiz, sınırları içerisinde satılması yasak olan kömürlerin vatandaşa yardım olarak dağıtılmasını görmezden gelerek vatandaşın zehirlenmesine öncülük yapmaktadır.

 

Konutların ısıtılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinde en büyük görev belediyeye düşmektedir. Belediyeler şehir girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak kalitesiz yakıtların şehre girmesini engellemelidirler.


Yardım amaçlı dağıtılan yakıtların iyi kalite olması lazımdır. Bu sebeple temiz yakıt olarak ithal kömür de dahil olmak üzere kalorisi yüksek, kükürt yüzdesi düşük kaliteli kömür dağıtılmalıdır. Şehrimizi zehirleyen kötü kalitesiz adi kömür kullanılmamalıdır. Gerekirse şehrimizin temiz havaya kavuşması adına binaların doğalgaza dönüştürülesi için gerekli yardımlar yapılmalıdır.

 


Düzce bizim, hepimizin. Adı üstünde Yeşil Düzce ama biz insanlar olarak Düzce’nin başındaki yeşili kaldırmak üzereyiz. Başta yetkili kurum ve kuruluşlar olmak üzere bundan hepimiz mesuluz. En büyük görevde Belediye ve Valiliğe düşmektedir. Eğer bu kuruluşlar harekete geçmiyorsa Sivil Toplum Kuruluşları harekete geçip gerekli duyarlılığı göstermelidirler.

 

Eğer biz bu duyarlılığı bugünden gösteremezsek, yakında Yeşil Düzce yerine Yaşanmaz Düzce olarak anılmaya başlayacağız.